W poszukiwaniu prawdziwych skarbów

W zgodzie z naturą

Powtarzając za Wodzem Seattle: Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi – przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia, jest nitką w tej pajęczynie; niszcząc pajęczynę życia – niszczy samego siebie.
Tak sobie myślę... Nie ma jak w domu.
Czyż Ziemia nie jest moim i Twoim domem?